คัดเลือกทีมชาติ 2564

ระเบียบคัดเลือกทีมชาติ ประจำปี 2564
OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM | SENIOR TEAM |
Team Coach Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6
Magic Eyes นายชเยศ เหลืองอ่อน คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นางวัลลภา สว่างโสภากุล นางบุญนิตา คุณะดิลก นายสมชัย ใบสมุทร นายวิรัตน์ ชินมนัส นายพันธุ์จรูญ จริยานันทเนตร

ตารางการแข่งขัน

OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM |

Convention Cards

System Change Form Here
Magic Eyes |