คัดเลือกทีมชาติ 2564

ระเบียบคัดเลือกทีมชาติ ประจำปี 2564
OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM | SENIOR TEAM |
Team Coach Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6
BBC Mixed จิรวุฑฒิ์ โถทองคำ นายกฤษดายุทธ เปล่งทรัพย์ นางสาวกนกพร เจนบรรจง นายกีรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ นางสาวภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ นายธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล นางสาวธฤตชลธร ชดช้อย
Somchai สมชาย รุ่งสถิต สุพจน์ ใหญ่สว่าง มัณฑนี ใหญ่สว่าง สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์ กมลทิพย์ โทอ่อน สมชาย รุ่งสถิต วิรียา แสงภักดิ์
Sukhapol สุขพล สุโฆสิต ธีระศักดิ์ สุนทรศร ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์ รวิศว์ สุขเกษม ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์ สุขพล สุโฆสิต ชัชภัช รัตน์นำใจชน
BRW Mixed นายกัมพล พรมแดน ภักชนก ชยภัคมหิทธิ์ บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น ณนน์ จงชาณสิทโธ ภัณธน ประเสริฐ นางสาว วริศรา แซ่อึ๊ง นาย ปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่น

ตารางการแข่งขัน

OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM |

Convention Cards

System Change Form Here
BBC Mixed | Somchai | Sukhapol | BRW Mixed |